Khác
Jun 15, 2020
Cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke sử dụng từ 02 nhân viên phục vụ trong một phòng trở lên bị xử phạt như thế nào?
Nội Dung:
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau:
Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 19 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định: Phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng nhân viên phục vụ trong một phòng karaoke vượt quá số lượng quy định.
Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ số điện thoại (0973.751.751) để được hỗ trợ./.