Khác
Sep 27, 2019
Chính sách miễn giảm thuế đất với người có công với cách mạng
Nội Dung:

Câu hỏi:
Hiện tại tôi là thương binh thương tật 61%, nhiễm chất độc màu da cam. Vợ tôi đứng tên chủ sở hữu đất đai, tôi và vợ có cùng tên trong sổ hộ khẩu gia đình trên địa chỉ ngay thửa đất gia đình tôi đang sinh sống. Vậy tôi có thuộc diện được miễn giảm thuế đất không. Xin cảm ơn.

Trả lời:
Qua xem xét nội dung đơn và căn cứ các quy định hiện hành của nhà nước, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin trả lời như sau: Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 của UBND tỉnh Bình Dương  ban hành Quy định về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bình Dương thì thương binh 61% sẽ được giảm 90% tiền thuế sử dụng đất (đối với diện tích trong hạn mức đất ở) khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang đất ở. Tuy nhiên, hiện nay vợ ông là người đứng tên chủ sở hữu đất đai do đó không có cơ sở để xét miễn giảm tiền thuế sử dụng đất cho ông được mặc dù ông là thương binh 61 % nhưng ông không phải là người sử dụng đất.