Khác
Sep 27, 2019
Thủ tục đăng ký thường trú
Nội Dung:

Câu hỏi:
Ngày 11/9/2017, tôi đến Công an xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương làm thủ tục cắt chuyển khẩu của tôi đến số nhà 449, Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế với lý do theo chồng và được Công an xã Trừ Văn Thố cấp giấy cắt chuyển khẩu số 57/2017/GCHK ngày 11/9/2017 của Trưởng Công an xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Sau đó tôi đã làm mất giấy cắt chuyển khẩu nên chưa làm thủ tục nhập khẩu tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.  Giờ tôi muốn nhập khẩu lại vào nhà ba mẹ tôi ở xã Trừ Văn Thố để làm việc, nhưng do không có giấy chuyển khẩu nên vẫn chưa nhập khẩu được. Công an xã Trừ Văn Thố đã 2 lần gửi công văn đề nghị Công an phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế xác minh  là tôi chưa nhập hộ khẩu vào phường Thủy Phương để tôi có thể nhập lại hộ khẩu vào nhà ba mẹ tôi ở xã Trừ Văn Thố, nhưng đến nay Công an phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế chưa trả lời.  Hơn 6 tháng qua, do không nhập được hộ khẩu nên tôi vẫn chưa xin việc được. Đợt vừa rồi tôi mất giấy chứng minh nhân dân, không có hộ khẩu nên tôi vẫn chưa làm CMND được. Xin cơ quan chức năng xem xét có quy định nào quy định nếu gửi xác minh mà Công an phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế không trả lời thì có thể nhập khẩu giùm tôi được không? Hoặc có thể liên hệ giùm công an phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế để giúp tôi xác minh được không? Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời:
Qua nghiên cứu nội dung câu hỏi của bạn đọc, căn cứ quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thực hiện, Phòng CS.QL1 IC về TTXH hướng dẫn cụ thể như sau: -  Đương sự đã lập thủ tục chuyển nơi đăng ký thường trú và được Công an xã Trừ Văn Thố cấp giấy chuyển hộ khẩu từ ngày 11/9/2017. Giấy chuyển hộ khấu là giấy tờ cần thiết trong hồ sơ, thủ tục đăng ký thường trú. Tuy nhiên, đương sự đã làm mất giấy chuyển hộ khẩu. -  Nhằm tạo điều kiện thuận lợi đế đương sự được đăng ký thường trú vào địa chỉ cũ tại xã Trừ Văn Thố theo nguyện vọng nhưng để tránh trường hợp một công dân đăng ký thường trú 02 nơi; Công an xã Trừ Văn Thố đã 02 lân viết công văn đến Công an P.Thủy Phương, Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế để xác minh xem đương sự đã được giải quyết đăng ký thường trú tại địa phương hay chưa nhưng đến nay vẫn chưa nhận được két quả trả lời. Do vậy, trước mắt Công an xã Trừ Văn Thố chưa có đủ cơ sở để giải quyết đăng ký thường trú cho đương sự theo nguyện vọng. - Để đảm bảo hồ sơ, thủ tục đăng ký thường trú theo quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Công an xã Trừ Văn Thố sẽ tiếp tục lập phiếu yêu cầu xác minh lần 3 để xác định tình trạng hộ khẩu của đương sự tại địa chỉ 449, Nguyễn Tất Thành, P.Thủy Phương, Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bên cạnh đó, đương sự hoặc gia đình có thể trực tiếp liên hệ với Công an P.Thủy Phương để xác nhận việc mình chưa đăng ký thường trú vào gia đình chồng theo giấy chuyển khẩu số số 57/2017/GCHK do Công an xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cấp ngày 11/9/2017. Sau khi có xác nhận của Công an P.Thủy Phương, Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; Công an xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để đương sự được giải quyết đăng ký thường trú trong thời gian sớm nhất.