Tài nguyên Môi trường
Sep 27, 2019
Đấu nối hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
Nội Dung:

Câu hỏi:
Xin hỏi hệ thống các đường hẻm trên đường Nguyễn Đức Thuận, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một khi nào được đấu nối với hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt.  Xin cảm ơn.

Trả lời:
Dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương - Giai đoạn 1 đã đầu tư đường ống thu gom nước thải sinh hoạt trên tuyến đường Nguyễn Đức Thuận từ Đại lộ Bình Dương đến cổng Khu dân cư Hiệp Phát thuộc Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Trong đó có một số tuyến hẻm đã được đầu tư hoàn thành (hẻm 260, 77, nước đá Hồng Đức), hiện nay người dân đã có thể đấu nối để sử dụng hệ thống. Chi nhánh xử lý nước thải Thủ Dầu Một là đơn vị quản lý và vận hành. Do đó khi có nhu cầu đấu nối hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt, bà con nhân dân liên hệ qua địa chỉ: Khu phố 6, Phường Phú Thọ, Thành Phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, số điện thoại 02743 814 083 để được tư vấn và thi công đấu nối. Căn cứ theo hồ sơ thiết kế Dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương - Giai đoạn 1 đối với tuyến hẻm 273 trên đường Nguvễn Đức Thuận (hướng bên trái từ đường Đại lộ Bình Dương đến Khu dân cư Hiệp Phát), do địa hình khu vực này là vùng thấp trũng so với đường Nguyễn Đức Thuận nên không đủ cao độ để xây dựng hệ thống thu gom tự chảy về đường ống chính nàm trên đường Nguyễn Đức Thuận. Do đó tuyển hẻm này chưa có hệ thống thu gom nước thải.