Đất đai
Sep 27, 2019
Xác minh chủ quyền đất
Nội Dung:

Câu hỏi:
Tôi muốn xác minh chủ quyền đất ở địa phận xã Bình Chuẩn, thị xã Thuận An để thực hiện giao dịch mua bán. Tôi là người mua thì có được đến UBND để xin xác minh được không, và phải cần chuẩn bị giấy tờ gì? Xin vui lòng hướng dẫn giúp tôi.

Trả lời:
Qua xem xét nội dung nêu trên, UBND thi xã Thuận An có ý kiến trả lời như sau: -       Cách thức thực hiện: Trực tiếp đến làm thủ tục UBND phường Bình Chuẩn. -     về thành phần, số lượng hồ sơ thực hiện thủ tục xin xác nhận tình trạng bất động sản (để vay vốn hoặc chuyển quyền sử dụng đất) bao gồm: + Đơn xin xác nhận xác nhận tình trạng bất động sản. + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bản chính). -       Số lượng hồ sơ: 01 bộ. -       Thời hạn giải quyết: Hồ sơ được giải quyết trong ngày làm việc. -      Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc cá nhân được ủy quyền (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền) trực tiếp đế thực hiện -       Lệ phí: không thu lệ phí.