Giáo dục - Đào tạo
Sep 27, 2019
Chế độ thâm niên của giáo viên
Nội Dung:

Câu hỏi:
Tôi là giáo viên đang công tác tại tỉnh Bình Dương, hiện tôi chưa rõ về chế độ thâm niên của giáo viên mong quý cơ quan giải đáp giúp. Từ năm 2011 tôi được Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương tuyển dụng vào làm việc tại trường TH Phước Hòa A, đến 9/2016 tôi xin nghỉ việc vì hoàn cảnh gia đình khó khăn và được chấp thuận. Đến tháng 8/2017 tôi nộp hồ sơ xin việc mới và được tuyển dụng vào làm việc tại trường TH Đông Hòa Dĩ An Bình Dương. 8/2018 được điều động thuyên chuyển sang trường TH Nhị Đồng với hệ số lương khởi điểm là 1.86. Tính từ năm vào ngành đến nay tôi công tác được 7 năm tính cả thời gian tập sự 1 năm. Vậy tôi có được hưởng chế độ thâm niên theo quy định của ngành không? Cuối năm 2017 tôi có đến Sở Giáo dục và Đào tạo hỏi và được giải đáp là được hưởng theo chế độ nhưng nay nộp hồ sơ lên Phòng Giáo dục Dĩ An lại trả lời không được hưởng. Vậy quý cơ quan cho tôi hỏi là trường hợp của tôi có được hưởng chế độ thâm niên hay không? Mong được sự trả lời thỏa đáng và thống nhất của quý cơ quan để tôi an tâm hơn, không mất thời gian đi lại giữa hai cơ quan.  Trân trọng!

Trả lời:
Tại Điều 2 Thông tư Liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC- BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, quy định thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau: -     Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập; -     Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập); -     Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành, nghề khác, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiêm tra Đảng và thời gian làm việc được tính hưởng phụ câp thâm niên trong quân đội, công an và cơ yếu (nếu có); -     Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề; Trường hợp của bà Hồ Thị Ngọc Huyền, nếu đúng như nội dung phản ánh thì bà Huyền được hưởng phụ cấp thâm niên 5% kể từ tháng 9/2018 (đã trừ thời gian tập sự 01 năm). Đề nghị bà Huyền liên hệ với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Dĩ An để được xem xét, giải quyết theo quy định.