Giáo dục - Đào tạo
Sep 27, 2019
Tiếp nhận học sinh mầm non trong hè
Nội Dung:

Câu hỏi:
Tôi là một phụ huynh học sinh có con sắp vào học mầm non. Vừa qua tôi thấy các trường công lập có thực hiện giữ trẻ trong hè. Con tôi trước hè gửi trẻ của tư nhân, trong hè tôi dự kiến trường công có giữ trẻ trong hè thì tôi gửi cháu để vào trong năm mới cháu học lớp mầm cho thuận tiện, ngoài ra tôi cũng an tâm hơn khi gửi bên ngoài tư nhân. Tuy nhiên, khi tôi đến xin cho cháu vào lớp 3 tuổi trong hè thì nhà trường không cho, nhà trường nói Sở Giáo dục và Đào tạo không cho phép nhận trẻ ngoài nhà trường. Tôi thiết nghĩ trong hè thì chủ yếu là các cháu thực hiện hoạt động vui chơi, thể dục thể thao, ăn ngủ... theo chương trình giáo dục mầm non, ngoài ra không phải dạy kiến thực nhiều nên tôi không hiểu có khó khăn gì mà không nhận các cháu năm trước chưa học ở trường? Tôi rất mong Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét về vấn đề này để tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh chúng tôi có con nhỏ được gửi trẻ trong hè. Thực tế trong hè trường dư rất nhiều phòng học, các cô cũng muốn có thêm các cháu để có thêm thu nhập trong hè, phụ huynh học sinh thì an tâm khi được gửi ở trường công, có đội ngũ quản lý, giáo viên tốt. Rất mong Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét nội dung ý kiến trên. Trân trọng cảm ơn!

Trả lời:
Theo qui định tại Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non và  Quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019; tháng 6, tháng 7 là thời gian giáo viên được nghỉ hè để phục hồi sức khỏe sau một năm làm việc. Trong khoảng thời gian này, nếu phụ huynh tại các trường mầm non, mẫu giáo công lập (gọi tắt là trường mầm non) thật sự có khó khăn về việc gửi trẻ, nhà trường có thể tổ chức nhận trẻ theo nhu cầu của phụ huynh trên cơ sở của giáo viên, do đó để đảm bảo đủ định biên giáo viên/nhóm-lớp và chất luợng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, nhà trường chỉ nhận trẻ đã học tại trường trong năm học. Đồng thời để thực hiện tốt công tác tuyển sinh chuẩn bị tốt cho năm học mới 2019-2020, các trường mầm non công lập cần tham mưu với chính quyền địa phương và ngành cấp trên về chỉ tiêu tuyển sinh trẻ từng địa bàn, trong đó ưu tiên tuyển sinh trẻ 5 (năm) tuổi để thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi