Khác
Sep 27, 2019
Quy định treo bảng quảng cáo
Nội Dung:

Câu hỏi:
Tôi thấy các đoạn đường ở Bình Dương cụ thể là đoạn đường Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, thấy có nhiều đơn vị treo bảng quảng cáo trên cột đèn. Tôi thấy việc làm này rất mất mỹ quan, không bảo đảm an toàn giao thông như hình đính kèm. Tôi thắc mắc việc làm trên có được cấp phép hay không? Nếu có thì đơn vị nào là đơn vị cấp phép? Việc treo bảng quảng cáo nêu trên có phải nộp phí hay không? Nếu có thì đơn vị nào là đơn vị thu phí và phí đó được sử dụng vào mục đích gì? Xin cảm ơn!

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 30 của Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 thì tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn phải gửi hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương (Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch) trước khi thực hiện quảng cáo 15 ngày; trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo xác nhận về việc nhận hồ sơ, nếu không có ý kiến trả lời thì tổ chức, cá nhân được thực hiện sản phẩm quảng cáo đã thông báo. Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo không đồng ý, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. - Về vị trí treo băng rôn: Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 7 của Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bình Dương thì vị trí treo băng rôn dọc trên các cột đèn chiếu sáng trên dải phân cách, cột đèn chiếu sáng ở lề đường có thiết kế giá (móc) treo; trường hợp có các cột treo chuyên dùng riêng thì tổ chức, cá nhân có nhu cầu phải ký hợp đồng với chủ đầu tư - quản lý. Đối với hình ảnh băng rôn quảng cáo treo trên cột đèn chiếu sáng của công dân chụp gửi đến do hình ảnh không được rõ nên chưa xác định được nội dung thông tin của tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo. - Về việc thu phí đối với hoạt động quảng cáo: Hiện nay không có quy định nào về thu phí đối với hoạt động này.