An ninh trật tự
Sep 27, 2019
Thành lập câu lạc bộ phòng chống quảng cáo sai quy định
Nội Dung:

Câu hỏi:
Xin cho hỏi: Có quy định nào để thành lập câu lạc bộ phòng, chống quảng cáo rao vặt hay không? Nếu có cho tôi xin quyết định mẫu để làm căn cứ tham mưu áp dụng tại địa phương. Xin cảm ơn.

Trả lời:
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau: Đối chiếu với các văn bản quy phạm pháp luật quy định về hoạt động quảng cáo thì hiện nay không có quy định nào về thành lập câu lạc bộ phòng, chống quảng cáo rao vặt. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng quảng cáo, rao vặt sai quy định, việc phát tờ rơi, tờ gấp quảng cáo tại các ngã ba, ngã tư đường gây cản trở lưu thông; dán quảng cáo trên cây xanh, cột điện, bờ tường của cơ quan, trường học, bệnh viện... làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, không gian trật tự xã hội, mỹ quan đô thị, vi phạm quy định nếp sống văn minh đô thị. Để khắc phục tình trạng nêu trên, lập lại trật tự kỷ cương trong hoạt động quảng cáo, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của Thanh tra Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất và xử lý các vi phạm về quảng cáo rao vặt trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền; Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Thủ Dầu Một và thị xã Thuận An đã thành lập câu lạc bộ phòng, chống quảng cáo rao vặt, theo đó Quyết định thành lập câu lạc bộ phòng, chống quảng cáo rao vặt gồm có chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và các thành viên câu lạc bộ.