Khác
Sep 27, 2019
Chính sách khuyến khích hỏa táng
Nội Dung:

Câu hỏi:
Kính gửi Quý cơ quan, Căn cứ Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng thì hiện tại tỉnh Bình Dương có quy định về chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng hay không? Nếu có đối tượng nào được hưởng chính sách và nộp hồ sơ ở đâu? Trân trọng.

Trả lời:
Qua xem xét nội dung đơn và căn cứ các quy định hiện hành của nhà nước, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau: Hiện nay tỉnh Bình Dương chưa ban hành chính sách hỗ trợ hỏa táng đối với người từ trần. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có rất nhiều cơ sở thực hiện việc hỏa táng và có quy định hỗ trợ riêng. Do đó, nếu người dân có nhu cầu hỏa táng người thân khi từ trần có thể liên hệ trực tiếp với các cơ sở đó. Trân trọng.