Xây dựng
Sep 27, 2019
Dự án Khu nhà ở công nhân An Phú
Nội Dung:

Câu hỏi:
Ngày 16/01/2019, tôi có mua lô đất thuộc dự án Khu nhà ở công nhân An Phú. Sau đó, tôi có tham khảo những người đã mua trước đó thì họ cho biết: cho đến nay (tháng 07/2019) đã gần một năm nhưng vẫn chưa có sổ. Tôi cảm thấy dự án này không minh bạch. Tôi liên hệ Phòng Tài Nguyên Môi Trường (PTNMT) phường An Phú thì bảo không biết, họ kêu lên hỏi thị xã Thuận An. Tôi đến PTNMT thị xã Thuận An thì bảo không biết, kêu lên Sở TNMT. Tôi lên Sở TNMT cũng bảo không biết. Vậy tôi hỏi ai, khi cơ sở hạ tầng, nhà cửa xây dựng như thế mà không nơi nào trả lời được dự án này như thế nào? Công ty bán đất cho tôi thì bảo: theo qui định của Bình Dương, dự án phải xây nhà mới ra sổ. Vậy qui định này là văn bản nào? Nếu nói xây nhà mới ra sổ, vậy những nhà đã xây gần một năm sao chưa có sổ?

Trả lời:
Qua xem xét nội dung đề nghị được cung cấp, Sở Xây dựng phúc đáp như sau: Dự án Khu nhà ở công nhân An Phú đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tu dự án tại Công văn số 5724/UBND-KTN ngày 26/11/2018. Sở Xây dựng tóm tắt một số nội dung chính của chủ trương đầu tư dự án trên như sau: -       Tên pháp lý dự án: Khu nhà ở công nhân An Phú -       Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đất Mới -    Hình thức đầu tư: Đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xây dựng nhà ở để bán. -    Mục tiêu đầu tư: Xây dựng khu nhà ở phục vụ cho người dân có nhu cầu về nhà ở. Khai thác hiệu quả quỹ đất, góp phần chỉnh trang đô thị Thuận An. -       Quy mô dự án: + Tổng diện tích sử dụng đất: 13.200 mét vuông; + Tổng số căn: 97 căn nhà liền kề. -       Tiến độ đầu tư dự án: 2018-2022. -   Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án: Thực hiện theo đúng quy định đầu tư dự án phát triển nhà ở và các quy định khác của pháp luật vê kinh doanh bất động sản, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy... Trên cơ sở chủ trương đầu tư dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận, trách nhiệm của chủ đâu tư phải đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xây dựng nhà ở để bán nhằm phục vụ cho người dân có nhu cầu về nhà ở. Trong quá trình triển khai đầu tư phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, đất dai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy... Đến nay, dự án chưa được UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty được chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án để người dân tự xây dựng nhà ở.