Xây dựng
Sep 27, 2019
Điều kiện xây dựng nhà trọ
Nội Dung:

Câu hỏi:
Tôi có hai mảnh đất liền kề nhau tổng diện tích khoảng 2.000m2 ở thị xã Dĩ An, đã được cấp giấy chứng nhận và chuyển sang mục đích đất ở. Nay tôi muốn xây dựng nhà trọ cho thuê vậy những quy định thủ tục, trình tự, điều kiện gì để tôi được đầu tư khu nhà trọ nêu trên?

Trả lời:
Sở Xây dựng trả lời như sau: Theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 Luật Nhà ở, trường hợp của công dân An Dương Việt thuộc diện phát triển nhà ở của hộ gia đình, cá nhân để cho thuê. Việc phát triển nhà ở của hộ gia đình, cá nhân được thực hiện theo quy định tại Mục 5 Luật Nhà ở. Theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ, trường hợp của công dân An Dương Việt không thuộc diện phải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Nhà đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ thiết kế xây dựng nhà ở trình cấp có thẩm quyền thẩm định nếu quy mô công trình xây dựng thuộc trường hợp phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định và cấp phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng. Việc xây dựng nhà ở thuộc dự án phát triển nhà ở phải đồng thời tuân thủ theo quy hoạch được duyệt, theo quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc cảnh quan khu vực và theo thiết kế xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định.