Tài nguyên Môi trường
Sep 27, 2019
Xử lý tình trạng ô nhiễm chăn nuôi trong khu dân cư
Nội Dung:

Câu hỏi:
Kính mong chính quyền cơ quan xem xét và giúp đỡ. Chúng tôi mong bình yên khi lựa chọn Bình Dương quê hương thứ 2 của mình.

Trả lời:
UBND thành phố Thủ Dầu Một trả lời như sau: Ngày 23/5/2019, thành phố Thủ Dầu Một tiến hành kiểm tra, xác minh thực tế tại hộ ông Ngô Văn Hai, tổ 43, khu phố 8, phường Phú Mỹ. Tại thời điểm kiểm tra, xác minh hộ ông Ngô Văn Hai, tổ 43, khu phố 8, phường Phú Mỹ đang hoạt động chăn nuôi có 8 con bò trong đó có 4 con bò thịt và 4 con bò con. Quy trình hoạt động chăn nuôi sáng 6 giờ thả ra đồng cho ăn đến 18 giờ đưa về chuồng nhốt lại. Trong quá trình hoạt động chăn nuôi, hộ ông Ngô Văn Hai chưa có biện pháp xử lý nước, phân để chảy tràn ra môi trường gây ô nhiễm môi trường, gây mùi hôi cho các hộ xung quanh, diện tích chuồng khoản 20m2. Thành phố đề nghị hộ ông Ngô Văn Hai có biện pháp xử lý môi trường, vệ sinh mùi hôi trong quá trình chăn nuôi không để ò nhiễm môi trường, không phát sinh mùi hôi trong quá trình chăn nuôi làm ảnh hưởng các hộ xung quanh. Giảm dần, tiến tới không chăn nuôi trong khu dân cư. Ngày 6/6/2019 thành phố đã tiến hành xác minh việc xử lý nước, phân nuôi bò của hộ ông Ngô Văn Hai ghi nhận như sau: ông Ngô Văn Hai đã đào hầm tự thấm ngang 2.5m, dài 2.5m có nắp đậy bằng tôn, nước vệ sinh chuồng ông Ngô Văn Hai cho vào hầm tự thấm không còn chảy tràn ra môi trường, đã giảm mùi hôi và ông Ngô Văn Hai cam kết đến hết tháng 10/2019 sẽ giảm một nửa đàn bò. Trên đây là trả lời phản ánh của công dân về ô nhiễm từ việc chăn nuôi bò của hộ ông Ngô Văn Hai, phường Phú Mỹ.