Tài nguyên Môi trường
Sep 27, 2019
Ô nhiễm môi trường
Nội Dung:

Câu hỏi:
Công ty TNHH Thâm Viễn (Khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) mỗi ngày đều xả khí đốt làm ô nhiễm môi trường, tràn hết vào công ty tôi gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người lao động, hơi khí có thể gây ngạt. Kính đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết vấn đề này.

Trả lời:
Qua xem xét và rà soát thông tin, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: Công ty TNHH Thâm Viễn đã được Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên cấp Giấy xác nhận Đề án bảo vệ môi trường đơn giản số 1943/GXN-UBND ngày 25/7/2017. Do đó, căn cứ Điểm e Khoản 2 Điều 143 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014; Khoản 2 Điều 84 Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương; Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh, Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển nội dung phản ánh của công dân nêu trên đến Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên để kiểm tra, xử lý theo quy định và thông báo kết quả giải quyết đến Sở Tài nguyên và Môi trường và công dân phản ánh được biết.