Lao động - Tiền lương
Sep 27, 2019
Quy định cho người lao động ngưng việc không lương
Nội Dung:

Câu hỏi:
Kính gửi quý cơ quan, Công ty tôi đang công tác ra thông báo cho nhân viên văn phòng nghỉ không lương 1 tuần để bảo dưỡng máy móc. Xin quý cơ quan tư vấn giúp người lao động chúng tôi biết điều này đúng hay sai theo quy định của Luật Lao động. Công ty chúng tôi cũng chưa có Công đoàn và cũng không đưa ra lấy ý kiến người lao động về việc này. Tôi xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.  Hy vọng nhận được phúc đáp của quý cơ quan.

Trả lời:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: Theo quy định tại Điều 98 của Bộ luật Lao động thì trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau: - Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương. - Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. - Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Theo trình bày trong câu hỏi thì công ty thông báo cho nhân viên nghỉ không lương 01 tuần để bảo dưỡng máy móc (công ty không đưa ra lấy ý kiến người lao động về vấn đề này). Trường hợp này, căn cứ quy định nêu trên nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đầy đủ tiền lương.