Bảo hiểm
Sep 27, 2019
Chế độ thai sản đối với người thôi việc trước thời điểm sinh con
Nội Dung:

Câu hỏi:
Kính chào quý cơ quan, Vợ tôi có làm việc tại công ty và tham gia đóng BHXH bắt buộc từ tháng 6/2017 đến hết tháng 8/2018 (tổng thời gian chốt theo sổ đóng là 1 năm 3 tháng) và cũng chấm dứt hợp đồng lao động do có việc gia đình nên nghỉ việc từ 8/2018 tới nay. Ngày 12/3/2019 vợ tôi sinh con. Vậy cho tôi hỏi trường hợp này có được hưởng chế độ thai sản không? Nếu được cần những thủ tục gì? Chân thành cảm ơn và mong hồi đáp của quý cơ quan.

Trả lời:
Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh trả lời như sau: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật BHXH, người lao động đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người vợ chấm dứt hợp đồng lao động từ tháng 9/2018 (tham gia BHXH từ tháng 6/2017 đến tháng 8/2018) và sinh con vào ngày 12/3/2019 thì thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng 3/2018 đến tháng 02/2019. Như vậy, người vợ tham gia BHXH đủ 6 tháng trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con (từ tháng 3/2018 đến tháng 08/2018) nên sẽ được hưởng chế độ thai sản theo quy định. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với người lao động đã thôi việc trước thời điểm sinh con gồm: Sổ BHXH, Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con nộp cho BHXH tỉnh hoặc BHXH huyện nơi cư trú.