Tài chính
Sep 27, 2019
Sử dụng kinh phí tự chủ để đóng tiền nợ Bảo hiểm xã hội
Nội Dung:

Câu hỏi:
Tôi có một thắc mắc như sau: Trường tôi là trường công lập, hiện tại có một số giáo viên chuẩn bị về hưu. Khi đối chiếu với BHXH huyện thì họ có thông báo là đơn vị tôi còn nợ tiền đóng BHXH của những người này từ những năm 1999 với số tiền hơn 13 triệu. Vậy giờ tôi có thể lấy nguồn kinh phí tự chủ của trường để đóng bổ sung hay không? Hồ sơ quyết toán khoản chi này với cơ quan tài chính gồm những giấy tờ gì? Đơn vị tôi có cần phải xin văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền cho đóng bổ sung số tiền nợ BHXH hay không? Rất mong UBND tỉnh sớm trả lời để tôi có căn cứ thực hiện. Xin cảm ơn!

Trả lời:
Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau: Trong trường hợp này lãnh đạo nhà trường cần kiểm tra, làm rõ các nội dung sau: Nguyên nhân nợ tiền đóng BHXH và nợ trong khoảng thời gian nào, đối chiếu chi tiết số tiền còn nợ BHXH này là do đơn vị sử dụng lao động chưa đóng BHXH hay chưa trừ vào lương của người lao động theo tỉ lệ quy định. Sau khi kiểm tra, đối chiếu nếu có sai lệch thì nhà trường phối hợp với cơ quan BHXH và cơ quan tài chính địa phương nơi trường đã thanh quyết toán BHXH để được hướng dẫn giải quyết theo quy định hiện hành. Đối với nội dung có được lấy nguồn kinh phí tự chủ của trường để đóng bổ sung hay không, do bạn đọc không nêu cụ thể đơn vị của bạn đọc thuộc loại hình đơn vị sự nghiệp công nào theo Quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, do đó Sở Tài chính không có cơ sở để trả lời cụ thể cho bạn đọc. Do vậy, đề nghị đơn vị căn cứ vào loại hình hoạt động của đơn vị mình và căn cứ quy định về tự chủ tài chính tại Mục 3, Chương II, Nghị định số 16/2015/NĐ-CP để áp dụng phù hợp. Trân trọng.