Hành chính tư pháp
Sep 27, 2019
Hồ sơ, thủ tục đăng ký thường trú
Nội Dung:

Câu hỏi:
Gia đình tôi và anh chị mới mua 1 căn nhà cấp 4 tại Dĩ An Bình Dương, cùng đứng tên sở hữu chung trên giấy tờ nhà. Giờ gia đình tôi muốn chuyển hộ khẩu từ quê (Đắk Lắk) về nhập khẩu tại căn nhà mới mua này (chỉ gia đình tôi làm hộ khẩu còn gia đình anh chị tôi không làm). Vậy cho tôi hỏi có làm được không, và thủ tục như thế nào? Cảm ơn.

Trả lời:
Qua xem xét nội dung câu hỏi của ông Minh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã liên lạc với ông Nguyễn Thành Minh (qua số điện thoại được cung cấp) để nắm thêm về thực trạng nhà, đất. Theo ông Minh cung cấp, gia đình ông Minh và anh chị mới mua chung 01 căn nhà cấp 4 đứng tên đồng sở hữu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Nay gia đình ông có nguyện vọng đăng ký thường trú trên mảnh đất mới mua. Về hồ sơ, thủ tục để đăng ký thường trú, Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thực hiện quy định như sau: - Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; - Bản khai nhân khẩu; - Giấy chuyển hộ khẩu; - Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 31/2014/NĐ-CP; Về giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp: Điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định: Một trong những giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của công dân để đăng ký thường trú, bao gồm: - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở;  - Giấy tờ về quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai (đã có nhà ở trên đất đó); - Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng (đối với trường hợp phải cấp giấy phép); … Đối với trường hợp của ông Minh, gia đình ông Minh và anh chị mới chỉ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa có giấy chứng nhận về quyền sở hữu nhà. Do vậy, với giấy tờ hiện tại thì ông Minh chưa có đủ giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp làm điều kiện để lập thủ tục đăng ký thường trú; ông Minh cần bổ sung thêm một số giấy tờ sau: - Giấy xác nhận của UBND phường về chỗ ở hợp pháp; - Quyết định cấp số nhà; - Giấy cam kết của anh chị về việc đồng ý cho gia đình em được lập thủ tục đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đứng tên đồng sở hữu, có chứng thực của UBND phường. Trên đây là nội dung trả lời của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đối với câu hỏi của ông Nguyễn Thành Minh về hồ sơ, thủ tục đăng ký thường trú.